บุคลากร

นายปริญญา  มังกโรทัย
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
E-mail : tatum679@gmail.com
นายประกาศิต  โรจนกุล
รองหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
E-mail : pakasidroj@gmail.com
นางสมศรี  เณรจาที
ศึกษานิเทศก์
E-mail : somsrinid@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายมนัส  ต้นสมบูรณ์
ศึกษานิเทศก์
E-mail : manus_t23@hotmail.com
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
ว่าที่ ร.ต.วิบูลย์  ชมละม้าย
ศึกษานิเทศก์
E-mail : wib_ch@hotmail.com
กลุ่มงานนิเทศติดตามประเมินผล
ดร.อดุลย์ วงศ์ก้อม
ศึกษานิเทศก์
E-mail : addy-wong1515@hotmail.com
กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
E-mail : niwatcho@gmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
นางรุ่งอรุณ หัสชู
ศึกษานิเทศก์
E-mail : az2507@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันฯ
นายอำพร เลิศอาวาส
ศึกษานิเทศก์
E-mail : amporn699@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางทิพย์วรรณ รัตนกุสุมภ์
ศึกษานิเทศก์
E-mail : tipmam007@gmail.com
กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
นางสาวปัทมา วิญญกูล
ศึกษานิเทศก์
E-mail : pattama1969@gmail.com
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ศึกษานิเทศก์
E-mail : lawana1970@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม
ศึกษานิเทศก์
E-mail : akesaifon@hotmail.com
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันฯ
นายชัยวัตร ทองบ่อ
ศึกษานิเทศก์
E-mail : Willy_2517@yahoo.com
กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันฯ
นางวารินทร์ สุขกูล
ศึกษานิเทศก์
E-mail : minmin.04@hotmail.com
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวศิริเพ็ญ ศรีพุฒินิพนธ์
ศึกษานิเทศก์
E-mail : siripensri@hotmail.com
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
นางสาววราภรณ์ เฉิดดิลก
ศึกษานิเทศก์
E-mail : krujukjun46@gmail.com
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s